Träningsläger i Björnrike

Ga%CC%88llo%CC%88%20Bjo%CC%88rnrike

Träningsgruppen har varit på träningsläger i Björnrike och äntligen fått stå på skidor!