Dokument

Stadgar för Gällö Sportklubb (pdf)

Blankett för Ersättningsregler (pdf)

För att få ersättningen utbetalt så skicka ett mail till faktura@gallosk.se där ni anger följande.

1: Den tränande eller tävlandes Namn och vilken klass den tillhör.
2: Ort och datum för träning eller tävling
3: Förklara i korta drag vad utlägget om det inte framgår tydligt på kvittot.
4: Bifoga kvitton som bild eller fil med mailet.
5: Ange till vilket konto nr eller swish nr du vill ha utbetalningen till.

Träningsbidraget gäller för försäsongsträning fram till den 15 januari. Redovisa löpande dock senast 31 januari.

Har ni flera barn/ungdomar kan ni redovisa det i samma mail. Tävlingsbidraget gäller under hela säsongen.